3D-Utskrifter, CNC-Fräsning och prototyper

Vi tar fram dina 3D-utskrifter eller prototyper med 3D-skrivare eller med CNC-Fräsning eller CNC-svarvning. Vi tillverkar i alla material mellan plast och metall.

 

Vi håller till i Kungsbacka och är strategiskt belägna nära Göteborg. Huvuddelen av vår produktion utgörs av 3d-utskrifter och CNC-fräsning av prototyper och småserier i olika plaster och aluminiumlegeringar, men en väsentlig del bearbetas av kolstål, rostfritt och kopparlegeringar.

Företaget startades år 2012 i samband med ett stort teknikintresse och för teknik och CNC-maskiner. Vi har förutom frekvent återkommande privatpersoner bland annat uppdrag hos ledande teknik företag inom fordonsindustrin, plastvaruindustrin, reklam, förpackningsindustrin med flera.

Vi har ett mycket nära sammarbete med kinesiska tillverkare där möjlighet för billiga och kvalitativa detaljer av små och stora serier är kantillverkas med bland annat laserskärare, trådgnistmaskin avancerade CNC-fräsar och CNC-svarvar.

Med vår hjälp kan prototyper byggas innan produktionen startas där prototypen ger en bättre känsla för designen, hållfastheten och konstruktionen.

Ett bra skäl till att anlita oss är att kunna sänka era produktionskostnader och därmed öka marginalen på slutprodukten.

Förutom lego-tillverkning så utvecklas och säljs datorchassin för enkortsdatorn Raspberry Pi.